Ruud Lubbers: diplomatieke bouwer

1.204 geïnspireerde lezers | Nicolas Pop

Ruud Lubbers: Geen bezig bijtje, maar een hele bijenkorf”[1]

Ruud Lubbers was onze langstzittende premier en een medevormgever van Nederland. Na zijn overlijden werd hij in de media omschreven als een pragmaticus met een politieke antenne, iemand die altijd stappen vooruit dacht, de oplossing al klaar had liggen en het compromis niet uit de weg ging. Een bruggenbouwer met een enorme energie die buitengewoon efficiënt te werk ging. Iemand die overrompelende en tegelijk geruststelde[2].

Hij was ook iemand die altijd zijn gelijk wilde halen. Hij bleef vechten voor zijn eer, soms zelfs als de zaak al verloren was. Daarbij schroomde hij niet om de grenzen van zijn autoriteit op te zoeken.

De media belichtten vele verschillende kanten van Ruud Lubbers. Wat kunnen we leren van de persoonlijkheid van deze man? Door de meest voorkomende typeringen in de Fitch Methode in te voeren hebben we een Fitch profiel van deze diplomatieke bouwer opgesteld. Wat valt op?

Wat maakt hem zo krachtig?

Het sterkst waarneembare kenmerk in het Fitch profiel is de enorme score op pragmatisch/realistisch. Hij had overal tien oplossingen voor, hij wilde altijd vooruit. De combinatie van de hoge scores op pragmatisch en op geïnspireerd/stimulerend sluiten hierbij aan. Hij had een doel voor ogen en wist op creatieve wijze een weg daarnaartoe te vinden. Niet voor niets werd hij door sommige gezien als de grondlegger van het ‘nieuw pragmatisme’. Hij was niet alleen op zoek naar verandering, maar wist ook hoe hij dit voor elkaar moest krijgen in samenwerking met anderen. Deze ´politieke antenne’ zien we terug in de score op zelfbewust/diplomatiek.

Vanuit de Fitch leer stellen we vast dat de kandidaat een sterke voorkeur heeft voor sturend gedrag, te herkennen aan de pieken op de zwarte assen. Tevens zien we het grootste accent op de dynamiek (verandering) liggen, waarbij de inhoud prevaleert boven de relatie. De man werd beschreven als een probleemoplosser met sociaal gevoel2. Wij willen dit nuanceren tot iemand die in de sociale omgang gebruik maakte van zijn diplomatieke vaardigheden. Hij had gevoel voor verhoudingen en wist met sociaal acteren hierop in te spelen, maar altijd met zijn doel voorop.

De andere kant van de medaille

Als we naar de schaduwzijde van deze persoonlijkheidskenmerken kijken, dan is zijn grootste valkuil te vinden op zijn sterkst ontwikkelde as, wat zich uitte in koppigheid. Hij wilde altijd zijn gelijk halen. Dit tot irritatie van onder andere Hans Wiegel die daar een perfectie interactiestijl tegenover zette. Uit zijn gedrag tijdens de VN-affaire waarin hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie blijkt dat hij het heel erg vond dat hij niet op waarde werd geschat en hij gaf de strijd voor zijn eer niet op, tegen beter weten in. Hij was iemand die de grenzen van de autoriteit opzocht. Daaruit komt een dominante houding voort die zich uit in een geldingsdrang.

Die geldingsdrang heeft Nederland echter vooral veel gebracht. Hij was een wervelwind van oplossingen in een politieke tijd waarin veel moest gebeuren. Hij is altijd door blijven vechten voor Nederland in Europa en later voor de vluchtelingen in Nederland. Hoewel zijn koppigheid hem niet altijd in dank werd afgenomen, heeft hij op onmiskenbare wijze zijn diplomatieke handtekening op Nederland achtergelaten.

—————————————————————————————————————————————————

NIEUWE RUBRIEK: KARAKTERBESCHRIJVING

Disclaimer. Deze persoonlijkheidsanalyse doen we op basis van krantenartikelen waarin omschrijvingen van de persoon worden gegeven door mensen die de persoon in kwestie van dichtbij hebben meegemaakt. Het is geen feitelijke analyse aangezien we niet daadwerkelijk een Fitch persoonlijkheidsvragenlijst hebben afgenomen.

Het hoofddoel van deze blog is dan ook niet een waarheidsgetrouwe karakterbeschrijving te geven, maar heeft vooral een educatieve insteek: wat kunnen we leren van het gedrag van bekende mensen die we allemaal in meer of mindere mate door de media kennen? Met wie identificeren wij ons? Met wie vooral niet? Maar ook: hoe kunnen we iemands gedrag begrijpen? Wat leren we van valkuilen van een ander? Door bekende mensen als voorbeeld te nemen in ons nationaal persoonlijkheidsonderzoek, leren we over onszelf. 

VRAAG AAN DE LEZER
Wie wil jij graag gefitcht zien in deze rubriek? Laat een bericht achter op social media of mail naar jarka@fitch.nl

 ————————————————————————————————————————————————–

[1] Elko Brinkman, Volkskrant (2018, 14 februari). ‘Hij was geen bezige bij, hij was een hele bijenkorf’: Persoonlijke herinneringen aan Ruud Lubbers. Geraadpleegd van  https://www.volkskrant.nl/binnenland/-hij-was-geen-bezige-bij-hij-was-een-hele-bijenkorf-persoonlijke-herinneringen-aan-ruud-lubbers~a4569670/

[2] Marc Chavannes (2018, 15 februari). Ruud Lubbers: Bruggenbouwer tussen polder en privatisering. De Correspondent. Geraadpleegd van https://decorrespondent.nl/7942/ruud-lubbers-bruggenbouwer-tussen-polder-en-privatisering/1732117812524-21581231

Gerelateerde inspiratie

 • Vrijheid? Cut the crap in jouw gedrag!
  Michelangelo omschreef beeldhouwen ooit als de kunst van het weghalen. De beroemde beeldhouwer zei: “Zet jezelf voor het blok marmer dat je wilt bewerken. Het perfecte beeld zit [...]
 • word wie je bent. juist nu.Word wie je bent, juist nu
  ‘Wie zichzelf niet vormt, wordt gevormd’ “In het begin van zijn jeugd weet iedereen wat zijn droom, zijn ‘legende’ is. Op die leeftijd is alles duidelijk, alles is mogelijk. En niemand is [...]
 • Moet ik bang zijn voor het coronavirus? De psychologie achter een pandemie
  “Hallo daar zakelijke relatie, Komende week hebben wij een afspraak staan. Echter, ik wil je even deelgenoot maken van het volgende:De afgelopen week heb ik met mijn familie een heerlijke korte [...]
 • fitch danst om de hete brij heenJe eigen keuzes maken of volgen?
  Hoe lang blijf je de dingen doen waar je geen energie van krijgt?Hoe lang blijf je keuzes voor je uitschuiven?Hoe lang blijf je dromen zonder één stap in de richting van realisatie te zetten?Hoe lang [...]
 • Fitch ledepoppen beelden de positie in het gezin uit de eerste is een grote stattitsche pop de tweede rent weg en de derde probeert het te sussenBepaalt je plek in het gezin je karakter?
  Ontwikkelt het enig kind ook een enige persoonlijkheid? Met gemengde gevoelens blik ik terug op de feestdagen die met de start van het nieuwe jaar ten einde zijn gekomen. Het verplichte [...]

Contact

FITCH
Concordiastraat 68-128
3551 EM, Utrecht
E-mail: nicolas@fitch.nl
Tel: 088 556 1490